Hvad kan du gøre for Nielstrup museum?

Tegne et medlemskab. Det koster kun 100 kr. om året – kontigentet går ubeskåret til til den daglige drift af huset.

 

Give et gavemedlemskab til venner og bekendte.

 

Hjælpe med at udbrede kendskabet til museet.

 

Invitere familie, venner, kollegaer og bekendte med på museumsbesøg i Nielstrup

 

Hvis I har tid til at give en hånd med på museet, vil det være en stor hjælp. Det kunne f.eks. være:


At hjælpe til når der er arbejdsdag, et par gange om året: pudse kobbertøj og sølvtøj, støve de mange udstillings-genstande af, vaske vinduer, hjælpe i haven, osv.


At være med i vagtplanen, sammen med et bestyrelsesmedlem.

 

Der er tre muligheder for at støtte museet Medlemskab:


Individuelt medlemskab af Nielstrup Museums Forening: 100 kr årligt  


Sponsoraftale: Der kan oprettes en sponsoraftale, mellem firmaer eller private og Nielstrup Museum.


Skattefradragsberettigede donationer:                 Donationer under 500 kr. giver ingen skattefradrag, men beløb over 500 kr. er fradragsberettiget.  Kontakt


Foreningens bestyrelse på: Info@nielstrupmuseum.dk


Eller på telefonnummer: +45 24 42 67 24 

+45 61 60 36 07

 

mussets venner har gratis entre til museet.


Medindflydelse gennem deltagelse i foreningens årlige generalforsamling.


Medvirke i driften af museet ved at være med i vagtplanen.


Mulighed for at fortsætte hvor Tove Tendal-Hansen slap ……….. og hjælpe med at bevare hendes livsværk.

 

MEDLEM AF FORENINGEN


Hjælp os med at bevare en lokal kulturperle, Nielstrup Museum. Driften af museet kan ikke ske alene ved hjælp af offentlige tilskud. Der er behov for (at der kommer) besøgende, der giver entreindtægter. Det har også en stor betydning, at der lokalt støttes op om foreningen bag Nielstrup Museum. Det kan man gøre ved at tegne et medlemskab i foreningen.

Medlemskabet følger kalenderåret og tegnes for et år af gangen. Medlemskabet skal fornyes senest en uge inden generalforsamlingen, for at have stemmeret på generalforsamlingen, som holdes hvert år inden 31. maj.

 

 

Kommunikation mellem forening og medlemmer foregår:

 

Via Mail

Via Sms

Via Facebook og foreningens hjemmeside.

 


 

 
 
 
 
 
 

Hvis man ikke ikke har noget form for digitalt medie, kan der laves en særaftale.


Brug for hjælp brug formularen her på sidenForeningens kasserer har brug for:

Navn:………………………………………………..

Mailadresse:………………………………………………….

Mobilnummer:…………………………………..


Der kan indbetales 100 kr via mobil Pay på: XXXXXX Husk at skrive navn i feltet for meddelelser.

Der kan også indbetales på Foreningens bankkonto:

Sparekassen Kronjylland:

Reg. Nr. kontonummer